CONVISION A/S PRIVATLIVSPOLITIK

Vælger du frivilligt at dele dine personoplysninger med os, vil vi bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Convision er af den overbevisning, at beskyttelsen af de personoplysninger som angives på webstedet af vores kandidater, interim medarbejdere, øvrige medarbejdere, forretningsforbindelser og besøgende, er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med allerstørste omhu i henhold til de relevante bestemmelser i persondataloven.

HVEM ER VI

Convision A/S, Vester Farimagsgade 6, 2. sal, 1606 København V, CVR nr. 13 24 97 09, herefter refereret til som Convision, er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles

TEKNISKE OPLYSNINGER OG COOKIES

Convision’s websted kan besøges, uden at dine personlige oplysninger videregives til os. Convision indsamler på websiden automatisk data om brugerne af webstedet, som f.eks. IP-adressen for din computer, IP-adressen for din internetudbyder, dato og tidspunkt for brugen af webstedet, internetadressen hvorfra du fik direkte adgang til vores websted, det styresystem du bruger, de dele af webstedet du besøger, de sider på webstedet du har besøgt, og de oplysninger du har set, oplysninger om de typer apparater du har brugt til at besøge webstedet, din geografiske placering samt det materiale du sender til eller henter fra webstedet. Ingen af de indsamlede oplysninger kan identificere brugerne af websiderne. Oplysningerne bruges til at administrere webstedet herunder til at forbedre webstedet og brugen af det. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.

Convision benytter cookies og webstatistikker. Vi gør dette for at se, hvordan de besøgende benytter vores websted. Disse oplysninger kan hjælpe os med at forbedre webstedet. En cookie er en fil, som gemmes på din computer. Ved dit næste besøg på vores websted kan disse cookies blive genkendt. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om cookies.

HVORNÅR INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik du registrerer dig i vort kandidatsystem.

HVORFOR INDSAMLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores HR-opgaver, herunder bemanding af opgaver fra vores kunder, lønudbetaling, rekruttering og udvælgelse og beskæftigelsesegnethed, lønadministration og personaleledelse.

MERE SPECIFIKT BEHANDLES DINE PERSONOPLYSNINGER FOR AT KUNNE

 1. Sende dig tilbud og/eller oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, samt i højere grad at kunne koordinere disse med dine krav og kvalifikationer. Disse opgaver udføres af vores medarbejdere og er delvist automatiserede.
 2. Kontakte dig angående information om din ledighedsdato via SMS, men kun hvis du har tilmeldt dig dette (tilvalg).
 3. Vurdere din egnethed og rådighed i forbindelse med jobplacering i faste eller midlertidige stillinger eller opgaver, hvor testresultater, undersøgelse af referencer m.m. evt. også benyttes.
 4. Indgå, opretholde og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og kunne udføre de relevante administrative opgaver.
 5. Registrere en opgave i en kontrakt med kunden samt administrere og overholde kontrakten med kunden.
 6. Behandle data for vores kunder i forhold til screening inden ansættelsen.
 7. Foretage administration, herunder administration af oplysninger, organisering af intern overholdelse og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed revision og dataanalyse samt generel revision.
 8. Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en tilknytningsaftale med dig, herunder men ikke begrænset til, arbejdslovgivning, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester.  Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante.

For freelancekonsulenter drejer det sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

 Ved registrering:

 • Navne-mailadresse, LinkedIn-profil, telefonnummer og postnummer.
 • Fødselsdato og år.
 • Curriculum vitae (CV) med oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber.
 • Oplysninger om kurser og uddannelse og/eller test, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os.
 • Oplysninger om ledighed.
 • Andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af konsulentens egnethed, som f.eks. referencer og certifikater og Convisions samlede vurdering af kandidatens egnethed i forhold til stillingen
 • Portrætbillede
 • Kostpris

 I det øjeblik, hvor du begynder at arbejde for/arbejder for/har arbejdet for Convision behandler vi følgende oplysninger i tillæg til de oplysninger du gav ved din registrering:

 • CPR-nummer, skatteoplysninger og kontooplysninger
 • Adresse
 • Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af timer
 • Vi behandler også data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder.

Ved rekruttering drejer det sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

Ved registrering:

 • Navne-mailadresse, LinkedIn-profil, telefonnummer og postnummer
 • Fødselsdato og år
 • CV med oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • Oplysninger om kurser og uddannelse og/eller test, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os
 • Oplysninger om ledighed
 • Andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer og certifikater og Convisions samlede vurdering af kandidatens egnethed i forhold til stillingen
 • Portrætbillede
 • Løn

I det øjeblik, hvor du begynder at arbejde for/arbejder for/har arbejdet for Convision behandler vi følgende oplysninger i tillæg til de oplysninger du gav ved din registrering:

 • CPR-nummer, skatteoplysninger og kontooplysninger
 • Adresse
 • Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær, såfremt du er ansat som funktionær
 • Vi behandler også data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder.

Convision registrerer kun følsomme personoplysninger, hvis dette er nødvendigt i forhold til at overholde de juridiske forpligtelser, i det omfang der er givet samtykke til dette, eller hvis det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov. ‘Personfølsomme oplysninger’ henviser til oplysninger om en persons race, religion, domme, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger angående ulovlig adfærd eller chikane.

HVEM DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED

Convision kan videregive dine personoplysninger internt til Salg, Sourcing og rekruttering og Regnskab og Ledelse, samt til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på Convision’s vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger”.

Dine personoplysninger må videregives uden for Danmarks grænser dog kun til lande indenfor EU samt EØS. Convision har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab eller ulovlig behandling.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Tidsrummet for opbevaring afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring af data.

KANDIDATER I FORBINDELSE MED FASTANSÆTTELSE (REKRUTTERING)

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed indtil ansættelsesprocessen er afsluttet. Herefter slettes oplysningerne.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os under en ansættelsesproces, kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til info@convision.dk. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet af Convision på baggrund af de førnævnte oplysninger.

KONSULENTER I FORBINDELSE MED KONSULENTOPGAVER (FREELANCE)

Er du registreret som konsulent hos Convision og dermed med det formål kontinuerligt at blive tilbudt opgaver gemmer vi dine oplysninger indtil du ikke længere ønsker at være registreret.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret, kan du give besked om dette til info@convision.dk. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage tilbud om opgaver og jobtilbud fra Convision på baggrund af de førnævnte oplysninger.

Med henvisning til gældende regnskabslov opbevares de personoplysninger, der optræder i din ansættelseskontrakt i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten.

Visse personoplysninger er til rådighed for Convision i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

PERSONOPLYSNINGER VEDRØRENDE FORRETNINGSFORBINDELSER

Convision behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Convision, (3) opretholde en forretningsforbindelse og (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Vi behandler personoplysninger for forretningsforbindelser, herunder:

navne, kontaktoplysninger og kontaktpersonernes stillinger.

Convision kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobplaceringen/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til andre Convision-enheder, til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Convision, samt i alle andre tilfælde, hvor Convision måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Personoplysningerne kan videregives til andre lande dog udelukkende lande indenfor EU og EØS. Convision har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få adgang til at se og/eller rette dine personoplysninger.

FOR KANDIDATER, KONSULENTER, SELVSTÆNDIGE OG FORRETNINGSFORBINDELSER:

Hvis du har din egen konto i vort system, kan du via dit logon få adgang til en stor del af de personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid selv ændre en række oplysninger, f.eks. ved at ændre i dit CV eller dine kontooplysninger.

Du kan via dit personlige logon, som du har fået tilsendt efter registrering, få adgang til alle dine behandlede personoplysninger og herigennem ændre, eksportere eller slette oplysningerne. Opstår der problemer i forbindelse med dette kan du henvende dig til info@convision.dk hos Convision.

SIKKERHED

Convision sikrer og beskytter dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

For eksempel: kun autoriseret adgang til oplysningerne. Hvis og i det omfang der leveres data til databehandlerne, som leverer tjenester eller udfører opgaver på dennes vegne, har Convision også indgået aftale med dem om, at de vil sikre personoplysningerne så effektivt som muligt.

KONTAKT: SPØRGSMÅL, KOMMENTARER, KLAGER ELLER (MISTANKE OM) DATALÆKAGER

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Convisions beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os skriftligt via e-mail på info@Convision.dk eller Convision A/S, Vester Farimagsgade 6, 2. sal, 1606 København V.

ÆNDRINGER

Udarbejdet i maj 2018.

Af adskellige årsager kan Convision til enhver tid vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne erklæring om personoplysninger.  Den nyeste erklæring om personlige oplysninger kan til enhver tid læses på Convisions websted. Denne version er udarbejdet i maj 2018.